Музичук О.М. Поняття та особливості міжнародного контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні / О.М. Музичук // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 635–642. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2011_2_103

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.