Музичук О.М. Поняття та особливості забезпечення законності в державному управлінні / О.М. Музичук // Кримінально–правові та кримінологічні засади протидії корупції в Україні : матеріали науково–практичної конференції (19 квітня 2013 р., м. Харків / МВС України, Харківський нац. ун–т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. – Х.: Золота миля, 2013. – С.20-23.

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.