Музичук О.М. Поняття та ознаки правоохоронних органів в державі як об’єкту контролю / О.М. Музичук // Юридичний вісник причирномор’я. – 2011. – № 3 (3). Частина 3. – С.107–123.

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.