Музичук О.М. Поняття та ознаки органів внутрішніх справ як об’єкта контролю / О.М. Музичук // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1. – С. 218–227. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2012_1_35

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.