Музичук О.М. Поняття, ознаки та система принципів контролю за діяльністю правоохоронних органів / О.М. Музичук // Транспортне право в ХХІ століття: Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції, Київ, Національний авіаційний університет, 21 лютого 2013 р. – К.: Комп’ютерпрес, 2013. – 608 с. – С.494-497.

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.