Музичук О.М. Особливості судового контролю за діяльністю правоохоронних органів в державно-правовому механізмі протидії корупції в Україні / О.М. Музичук // Кримінально–правові та кримінологічні засади протидії корупції в Україні : матеріали науково–практичної конференції (3 квітня 2015 р., м. Харків / МВС України, Харківський нац. ун–т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. – Х.: Золота миля, 2015. – С.129-131.

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.