Музичук О.М. Особливості контролю органів виконавчої влади за діяльністю правоохоронних органів в Україні у світлі реформування кримінальної юстиції / О.М. Музичук // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції: збірник матеріалів Міжнародної науково–практичної конференції [22 травня 2015 року м. Харків] / МВС України; Харківський нац. ун–т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. – Х.: ХНУВС, 2015. – С.185-186

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.