Музичук О.М. Особливості державно-службової діяльності працівників органів внутрішніх справ / О.М. Музичук // Форум права. – 2006. – № 3. – С. 93–98. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2006_3_17

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.