Музичук О.М. Напрямки вдосконалення взаємодії органів внутрішніх справ з громадськістю в сфері охорони громадського порядку / О.М. Музичук // Право і безпека. – 2003. – № 3. – С.114–117.

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.