Музичук О.М. Міжнародний контроль за діяльністю правоохоронних органів в Україні / О.М. Музичук // Південноукраїнський правничий часопис. – 2010. – № 2. – С. 11–14.

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.