Музичук О.М. Мета контролю за діяльністю правоохоронних органів / О.М. Музичук // Центральноукраїнський правничий часопис Кіровоградського юридичного інституту ХНУВС : Зб. наук. пр. – Кіровоград : КірЮІ ХНУВС, 2010. – Спец. випуск. – С. 85–91.

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.