Музичук О.М. Контроль органів виконавчої влади за діяльністю правоохоронних органів в Україні / О.М. Музичук // Право і безпека. – 2014. – № 2 (53). – С.53–56.

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.