Музичук О. М. Компетенція органів досудового розслідування національної поліції України [Електронний ресурс] / О. М. Музичук, А. Г. Нікуліна // Форум права. – 2017. – № 5. – С. 259–264. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_41.pdf.

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.