Музичук О.М. Зарубіжний досвід участі громадян та громадських формувань в охороні громадського порядку і боротьбі з правопорушеннями / О.М. Музичук // Право і безпека. – 2002. – № 2. – С.101–105.

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.