Музичук О.М. Завдання контролю за діяльністю правоохоронних органів / О.М. Музичук // Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць. – 2010. – № 18. – С. 119–125.

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.