Музичук О.М. Забезпечення прав особи під час закінчення досудового розслідування Т.62 / О.М. Музичук // Національні та міжнародні механізми захисту прав людини : тези доп. Всеукр. Круглого столу (м. Харків, 20 квіт. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. Ун–т внутр. справ. – Харків, 2016 – С.34-37

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.