Музичук О.М. До проблеми розмежування контролю та нагляду в державному управлінні / О.М. Музичук // Протидія кіберзлочинності в фінансово–банківській сфері: матеріали Всеукр. наук.–практ. конф., м. Харків, 23 квітня 2013 р. / МВС України, Харківський нац. ун–т внутр. справ; Назалеж. асоц. банків України. – Х.: ХНУВС, 2013. – – С.201–204

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.