Музичук О.М. До проблеми визначення системи правоохоронних органів в Україні / О.М. Музичук // Проблеми розкриття, розслідування та попередження кіберзлочинів, пов’язаних з торгівлею людьми : матеріали науково–практичної конференції, 17 травня 2011 року, м. Харків / МВС України ; Харків. нац. ун–т внутр.. справ. – Х : Вид–во ХНУВС, 2011. – 112 с. – С.7-10

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.