Музичук О.М. Внутрішній контроль як дієвий чинник протидії корупції / О.М. Музичук // Кримінально–правові та кримінологічні засади протидії корупції: Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково–практичної конференції (15 квітня 2016 року, м. Харків) / МВС України; Харківський нац. ун–т внутр. справ ; Кримінологічна асоціація України . – Харків : ХНУВС, 2016. – С.104-107

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.