Музичук О.М. Вимоги до професійної підготовки та діяльності персоналу ОВС / О.М. Музичук // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2008. – № 42. – С. 158–166. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2008_42_27

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.