Музичук О.М. Види та форми контролю за діяльністю міліції / О.М. Музичук // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2. – С. 98–105. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2010_2_14

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.