Музичук О.М. Аналіз норм законодавчих та підзаконних актів, які визначають поняття та ознаки правоохоронних органів / О.М. Музичук // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць. – 2012. – Спец. вип. № 2 (61) «Актуальні питання адміністративно–правової науки». – С.18–24.

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.