Музичук О.М. Адміністративно-правове забезпечення діяльності суб’єктів контролю у сфері земельних відносин в Україні / О.М. Музичук // Науковий вісник публічного та приватного права. – 2016. – № 4. – С. 161–165.

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.