Музичук О.М. Адміністративна відповідальність неповнолітніх: сучасний стан та шляхи вдосконалення / О.М. Музичук // Сучасні напрямки профілактики та актуальні проблеми розслідування злочинів, що вчиняються неповнолітніми: матеріали науково–практичного семінару (м. Харків, 30 травня 2009 р.) / редкол.: Ю.П. Янович (голова) та ін. – Х. : Харк. нац. у–ту. внутр. справ, 2009. – 140 с. – С.28-31.

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.