Організатор

Артем Євгенович Голубов
Телефон
+38 050 221 05 22
Email
ppss.main@gmail.com
Подати заявку

Спікери

Більше Інформації

Подати заявку

Дата

Гру 21 2021
Expired!

Час

12:00

Взаємодія громадянського суспільства з сектором безпеки і оборони: сучасні виклики

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

В рамках серії наукових заходів, присвячених обговоренню питання формування та розвитку нових галузей права України, запрошуємо Вас 21 грудня 2021 року долучитися до конференції

«Взаємодія громадянського суспільства з сектором безпеки і оборони:
сучасні виклики
»

Приєднатися до конференції Zoom (початок о 12:00 21.12.21 р.)

Науково-практична конференція зареєстрована у Державній науковій установі УкрІНТЕІ – посвідчення про реєстрацію науково-технічного заходу № 943 від 25 листопада 2021 року.

Організатори конференції:
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Державний науково-дослідний інститут МВС України
Київський інститут Національної гвардії України
Науково-дослідний інститут публічної політики і соціальних наук
ГО “Український осередок з прав людини та розвитку освітніх новацій”

Оргкомітет:
Коропатнік Ігор Михайлович - доктор юридичних наук, професор (Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка)
Шопіна Ірина Миколаївна - доктор юридичних наук, професор (Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України)
Кобзар Олександр Федорович - доктор юридичних наук, професор (Київський інститут Національної гвардії України)
Комісаров Олександр Геннадійович - доктор юридичних наук, професор (Київський інститут Національної гвардії України)
Кобець Марина Петрівна - кандидат юридичних наук, старший дослідник, заступник начальника відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності (Державний науково-дослідний інститут МВС України)
Тітко Ельвіра Валентинівна - доктор юридичних наук, професор (Університет державної фіскальної служби України, голова ГО "Український осередок з прав людини та розвитку освітніх новацій")
Завальний Михайло Володимирович - доктор юридичних наук, старший науковий співробітник (НДІ публічної політики і соціальних наук)
Голубов Артем Євгенович - кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут")

Метою заходу є об’єднання науковців і практиків у дослідженні актуальних питань правового регулювання правовідносин у секторі безпеки та оборони, питань становлення і розвитку військового права та правового забезпечення сил безпеки і оборони в України, опрацювання пропозицій по вдосконаленню чинного законодавства та практики його застосування у цій сфері.

До участі в конференції запрошуються правознавці, юристи-практики, представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, аспіранти (ад’юнкти), магістри, студенти (курсанти).

Форма проведення заходу – Zoom-конференція

Формат заходу – доповіді спікерів (10-15 хв.), питання до спікерів, виступ учасників заходу (до 5-7 хв.), підведення підсумків дискусії.

Час початку дискусії та виступів на панельній дискусії – 12:00 21 грудня 2021 р.

Посилання на відео конференцію ZOOM буде направлено Вам після подання ЗЯВКИ

Увага!!! Тези доповідей приймаються до 27 грудня 2021 р., електронний збірник тез доповідей авторам буде направлений на електронну адресу, вказану в ЗАЯВЦІ, до 15 січня 2022 року.

Вимоги до оформлення тез доповіді:
обсяг тез – від 2 до 5 стор. формату А-4, орієнтація книжкова;
посилання – у квадратних дужках в тексті, в кінці – список використаних джерел;

Зразок оформлення тез доповідей

Редколегія залишає за собою право відхилити подані тези доповіді, які не відповідають вимогам, містять плагіат. Автори мають дотримуватися принципів академічної доброчесності, у тому числі в частині забезпечення наукового рівня доповіді, обґрунтованості та достовірності висновків. Матеріали подаються в авторській редакції, оргкомітет залишає за собою право внесення змін і форматування тез доповідей. Всі доповіді проходять перевірку на плагіат.

Розміщенням електронного збірника тез доповідей планується у відкритому доступі на сайті Науково-дослідного інституту публічної політики і соціальних наук в репозитарії за адресою https://library.pp-ss.pro/

Організаційний внесок:

На покриття витрат, пов’язаних з організацією заходу, інформаційним забезпечення учасників, опрацювання текстових матеріалів (електронної версії збірника тез та електронної статті автора (витягу зі збірника для розміщення у наукометричних базах) (формат pdf) тощо, внесок на рахунок НДІ публічної політики і соціальних наук складає:

– за участь у конференції, замовлення електронної версії збірнику (формат pdf) – 100 грн. (крім докторів наук).

Оплата організаційного внеску учасником здійснюється лише після підтвердження прийняття матеріалів до друку!!!

СПЛАТИТИ ОРГВНЕСОК ON-LINE

Одержання заявки на участь та доповіді обов’язково підтверджується повідомленням про отримання на вказану Вами у ЗАЯВЦІ, електронну адресу. У випадку неодержання підтвердження про реєстрацію просимо звернутися до оргкомітету.

Збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на електронну адресу, вказану в ЗАЯВЦІ, протягом тижня після дати конференції.

Приєднатися до конференції Zoom (початок о 12:00 21.12.21 р.)

Порядок денний

21.12.2021

12:00
Спікери:
Коропатнік Ігор
12:05
Спікери:
Шопіна Ірина
12:10
Військово-правова парадигма взаємодії громадянського суспільства та сектору безпеки і оборони.
Спікери:
Богуцький Павло
12:20
Потенційні напрямки цивільно-військової взаємодії в контексті всеохоплюючої оборони країни
Спікери:
Ноздрачов Олексій
12:30
Проблематика і перспективи спільної дії громадянського і силового секторів в умовах гібридної війни
Спікери:
Пономарьова Оксана
12:40
Громадянське суспільство на захисті державного кордону
Спікери:
Курилюк Юрій
12:50
Діяльність СІМІС в сучасних умовах
Спікери:
Мирошниченко Руслан
13:00
Виклики взаємодії органів сектору безпеки з громадянським суспільством
Спікери:
Черноусов Андрій
13:10
Сучасні виклики взаємодії громадянського суспільства із силами безпеки в умовах організації та проведення заходів захисту об’єктів критичної інфраструктури
Спікери:
Комісаров Олександр
13:20
Ефективна співпраця громадянського суспільства з безпековими службами в Україні через Регіональні платформи «Діалог безпеки»
Спікери:
Чупров Віктор
13:30
Аспекти демократичного цивільного контролю під час побудови взаємодії громадянського суспільства із сектором безпеки і оборони
Спікери:
Кобзар Олександр
13:40
Концепт громадянського суспільства в контексті інформаційної взаємодії з сектором безпеки і оборони
Спікери:
Золотар Ольга
13:50
Громадський контроль за ефективністю використання ресурсів органами сектору безпеки і оборони
Спікери:
Христинченко Надія
14:00
Колізії між презумпціями Конституції і нормами законодавства – основа соціальної кризи і деградації інститутів держави
Спікери:
Пєтков Сергій
14:10
Історико-правові аспекти цивільно-військового співробітництва
Спікери:
Хом`яков Дмитро
14:30
Рух опору як основа національного спротиву
Спікери:
Тарасов Сергій
14:40
Співпраця Центру з питань захисту цивільного населення (CIVIC) з ЗСУ та НГУ: досягнення та виклики
Спікери:
Дьома Сергій
14:50
Взаємодія громадянського суспільства та сектора безпеки і оборони. Законодавче регулювання та проблемні питання.
Спікери:
Зайцев Микола
15:00
Доступ до публічної інформації як засіб громадського контролю за діяльністю правоохоронних органів та військових формувань
Спікери:
Кобець Марина
Урахування досвіду підрозділів цивільно-військового співробітництва Національної гвардії України щодо поєднання заходів взаємодії із цивільним населенням та заходів інформаційного протиборства
Спікери:
Кардінал Ірина
Сучасні виклики недержавного соціального забезпечення військовослужбовців та прирівняних до них осіб
Спікери:
Чудик-Білоусова Надія
Підвищення ефективності взаємодії суб’єктів фінансової безпеки держави
Спікери:
Остапенко Інна
Взаємодія складових сектору безпеки і оборони України: сучасна концепція захисту цивільного населення в умовах збройного конфлікту.
Спікери:
Тарнополова Марія
Спікери:
Романцова Світлана
Громадський нагляд за сектором безпеки і оборони у сфері військово-технічного співробітництва
Спікери:
Севост'яненко Денис
Розвиток цивільно-військового співробітництва в Україні
Спікери:
Дзюба Валерія
Цивільно-військове співробітництво: погляд у майбутнє
Спікери:
Орловська Марія
Вектори розвитку цивільно-військового співробітництва в Україні
Спікери:
Первак Аліна
Коропатнік Ігор
доктор юридичних наук, професор, начальник кафедри правового забезпечення військового факультету фінансів і права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Шопіна Ірина
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри Львівського державного університету внутрішніх справ
Богуцький Павло
д.ю.н., доцент, завідувач наукової лабораторії регіональної безпеки та військового права Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України»
Ноздрачов Олексій
начальник відділу Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України
Пономарьова Оксана
керівниця проєкту "Українська історія в камені"
Курилюк Юрій
доктор юридичних наук, доцент, начальник управління адміністративної юрисдикції Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Державної прикордонної служби України
Мирошниченко Руслан
екскерівник відділу CIVIL-MILITARY CO-OPERATION (CIMIC) Командування Сухопутних військ ЗСУ, учасник АТО СІМІС Миротворчого контингенту в Іраку до 2021 року
Черноусов Андрій
к.соц.н., заступник голови Правління Харківського інституту соціальних досліджень, член Експертної ради при МВС України
Комісаров Олександр
д.ю.н., професор, професор кафедри правоохоронної діяльності НГУ Київського інституту Національної гвардії України
Чупров Віктор
громадська організація "Експертний центр з прав людини
Кобзар Олександр
д.ю.н., професор, начальник факультету правоохоронної діяльності НГУ Київського інституту Національної гвардії України
Золотар Ольга
д.ю.н., старший науковий співробітник, зав. науковим сектором прав і безпеки людини в інформаційній сфері НДІ інформації, безпеки і права НАПрН Украіїни
Христинченко Надія
д.ю.н., професор, професор кафедри безпеки та правоохоронної діяльності Західноукраїнського національного університету
Пєтков Сергій
д.ю.н., професор, керівник науково-дослідного інформаційно-аналітичного центру «Інновації, інвестиції, інтелект»
Хом`яков Дмитро
начальник науково-дослідної лабораторії проблем права воєнної сфери науково-дослідного центру Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Тарасов Сергій
кандидат військових наук
Дьома Сергій
старший військовий радник CIVIC
Зайцев Микола
к.ю.н., начальник науково-дослідного відділу (проблем правового врегулювання питань розвитку, застосування та забезпечення Збройних Сил України) Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України
Кобець Марина
к.ю.н., старший дослідник, заступник начальника відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності Державного науково-дослідного інституту МВС України
Кардінал Ірина
начальник науково-організаційного відділення Київського інституту Національної гвардії України
Чудик-Білоусова Надія
кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри трудового, земельного та господарського права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова
Остапенко Інна
к.ю.н., доцент кафедри правового забезпечення військового факультету фінансів і права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Тарнополова Марія
ад’юнкт штатний науково-організаційного відділення Військового інституту Київського національного університету імені Т. Шевченка
Романцова Світлана
к. ю. н., доцентка Львівський державний університет внутрішніх справ
Севост'яненко Денис
Ад'юнкт штатний науково-організаційного відділення Військового інституту КНУ ім. Тараса Шевченка
Дзюба Валерія
курсант 4 курсу ВІ КНУ ім. Т. Шевченка, по спеціальності право і спеціалізації ЦВС (цивільно-військове співробітництво)
Орловська Марія
курсант 4 курсу ВІ КНУ ім. Т. Шевченка, за спеціальністю право і спеціалізації ЦВС
Первак Аліна
курсант 4 курсу ВІ КНУ ім. Т. Шевченка, по спеціальності право і спеціалізації ЦВС