Організатор

Артем Євгенович Голубов
Телефон
+38 050 221 05 22
Email
ppss.main@gmail.com
Подати заявку

Спікери

Більше Інформації

Подати заявку

Дата

Гру 11 2020
Expired!

Час

10:00 - 13:00

Галузь військового права у сучасних умовах державотворення

ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ
ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
І СОЦІАЛЬНИХ НАУК

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

В рамках серії вебінарів, присвячених обговоренню питання формування та розвитку нових галузей права України, запрошуємо Вас 11 грудня 2020 року долучитися до панельної дискусії

«Галузь військового права у сучасних умовах державотворення»

Метою заходу є об’єднання науковців і практиків у дослідженні актуальних питань правового регулювання правовідносин у секторі безпеки та оборони, питань становлення і розвитку військового права та правового забезпечення сил безпеки і оборони в України, опрацювання пропозицій по вдосконаленню чинного законодавства та практики його застосування у цій сфері.

До дискусії запрошуються правознавці, юристи-практики, представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, аспіранти (ад’юнкти), магістри, студенти (курсанти).

Форма проведення заходу – Zoom-конференція

Формат заходу – доповіді спікерів (10-15 хв.), питання до спікерів, виступ учасників заходу (до 5-7 хв.), підведення підсумків дискусії.

Час початку дискусії та виступів на панельній дискусії – 10:00 11 грудня 2020 р.

Посилання на відео конференцію ZOOM буде направлено Вам після подання ЗЯВКИ

Увага!!! Приймаються тези доповідей (до 30 грудня 2020 р.), електронний збірник тез доповідей авторам буде направлений на електронну адресу, вказану в ЗАЯВЦІ, до 15 січня 2021 року.

Розміщенням електронного збірника тез доповідей планується у відкритому доступі на сайті Науково-дослідного інституту публічної політики і соціальних наук в репозитарії за адресою https://library.pp-ss.pro/

Організаційний внесок:

На покриття витрат, пов’язаних з організацією заходу, інформаційним забезпечення учасників, опрацювання текстових матеріалів (електронної версії збірника тез та електронної статті автора (витягу зі збірника для розміщення у наукометричних базах) (формат pdf) тощо, внесок складає:

– за участь у конференції, замовлення електронної версії збірнику (формат pdf) – 110 грн. (крім докторів наук).

Оплата організаційного внеску учасником здійснюється лише після підтвердження прийняття матеріалів до друку!!!

Одержання заявки на участь та доповіді обов’язково підтверджується повідомленням про отримання на вказану Вами у ЗАЯВЦІ, електронну адресу. У випадку неодержання підтвердження про реєстрацію просимо звернутися до оргкомітету.

Збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на електронну адресу, вказану в ЗАЯВЦІ, протягом тижня після дати конференції.

 

ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ

Подію завершено.

Порядок денний

Розвиток військового права в Україні
Спікери:
Шопіна Ірина
Право як метод та засіб ведення гібридної війни
Спікери:
Гущин Олег Олександрович
Компаративістський аналіз концепцій військового права: вітчизняний та закордонний досвід
Спікери:
Червякова Оксана Вікторівна
Військове право у системі вищої військової освіти
Спікери:
Коропатнік Ігор
Інститут демократичного цивільного контролю за діяльністю сектору безпеки і оборони України в умовах сучасної війни
Спікери:
Зьолка Валентин Леонідович
Військово-правові аспекти захисту державного кордону
Спікери:
Курилюк Юрій
Актуальні проблеми застосування законодавства України про військові адміністративні правопорушення
Спікери:
Остапенко Інна Олегівна
Передумови створення військової поліції в Україні
Спікери:
Котляренко Олександр Петрович
Систематизація законодавства у сфері оборони: проблемні питання
Спікери:
Зайцев Микола Миколайович
Шопіна Ірина
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри Львівського державного університету внутрішніх справ
Гущин Олег Олександрович
професор кафедри правового забезпечення Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к.ю.н.
Червякова Оксана Вікторівна
доцент кафедри військового права Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, к.ю.н.
Коропатнік Ігор
доктор юридичних наук, професор, начальник кафедри правового забезпечення військового факультету фінансів і права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Зьолка Валентин Леонідович
начальник кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, д.ю.н., доцент
Курилюк Юрій
доктор юридичних наук, доцент, начальник управління адміністративної юрисдикції Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Державної прикордонної служби України
Остапенко Інна Олегівна
доцент кафедри правового забезпечення Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к.ю.н.
Котляренко Олександр Петрович
начальник науково-дослідного відділу проблем військового законодавства Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняхівського, к.ю.н.
Зайцев Микола Миколайович
начальник науково-дослідного відділу (проблем правового врегулювання питань розвитку, застосування та забезпечення Збройних Сил України) Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України