21.12.2021

В рамках серії наукових заходів, присвячених обговоренню питання формування та розвитку нових галузей права України, 21 грудня 2021 року було проведено конференцію

«Взаємодія громадянського суспільства з сектором безпеки і оборони:
сучасні виклики
»

Науково-практична конференція зареєстрована у Державній науковій установі УкрІНТЕІ – посвідчення про реєстрацію науково-технічного заходу № 943 від 25 листопада 2021 року.

 

ПЕРЕГЛЯНУТИ ЗБІРКУ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

 

Організатори конференції:
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Державний науково-дослідний інститут МВС України
Київський інститут Національної гвардії України
Науково-дослідний інститут публічної політики і соціальних наук
ГО “Український осередок з прав людини та розвитку освітніх новацій”

Оргкомітет:
Коропатнік Ігор Михайлович - доктор юридичних наук, професор (Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка)
Шопіна Ірина Миколаївна - доктор юридичних наук, професор (Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України)
Кобзар Олександр Федорович - доктор юридичних наук, професор (Київський інститут Національної гвардії України)
Комісаров Олександр Геннадійович - доктор юридичних наук, професор (Київський інститут Національної гвардії України)
Кобець Марина Петрівна - кандидат юридичних наук, старший дослідник, заступник начальника відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності (Державний науково-дослідний інститут МВС України)
Тітко Ельвіра Валентинівна - доктор юридичних наук, професор (Університет державної фіскальної служби України, голова ГО "Український осередок з прав людини та розвитку освітніх новацій")
Завальний Михайло Володимирович - доктор юридичних наук, старший науковий співробітник (НДІ публічної політики і соціальних наук)
Голубов Артем Євгенович - кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут")

Метою заходу є об’єднання науковців і практиків у дослідженні актуальних питань правового регулювання правовідносин у секторі безпеки та оборони, питань становлення і розвитку військового права та правового забезпечення сил безпеки і оборони в України, опрацювання пропозицій по вдосконаленню чинного законодавства та практики його застосування у цій сфері.

Участь у конференції прийняли правознавці, юристи-практики, представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, аспіранти (ад’юнкти), магістри, студенти (курсанти).

 

01:17 – Ігор Коропатнік (д.ю.н., професор, начальник кафедри правового забезпечення військового факультету фінансів і права Київського національного університету імені Тараса Шевченка)
03:21– Ірина Шопіна (д.ю.н., професор, професор кафедри Львівського державного університету внутрішніх справ)
10:45 – Павло Богуцький (д.ю.н., доцент, завідувач наукової лабораторії регіональної безпеки та військового права Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України»)
23:16 – Олексій Ноздрачов (начальник відділу Центрального науково-дослідного інституту ЗС України)
39:01 – Оксана Пономарьова (керівниця проєкту “Українська історія в камені”)
59:50 – Юрій Курилюк (д.ю.н., доц., начальник управління адміністративної юрисдикції Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Державної прикордонної служби України)
1:14:34 – Руслан Мирошниченко (екс-керівник відділу СІМІС Командування Сухопутних військ ЗС України)
1:35:48 – Андрій Черноусов (к.соц.н., заступник голови Правління Харківського інституту соціальних досліджень, член Експертної ради при МВС України)
1:51:14 – Олександр Комісаров (д.ю.н., професор, професор кафедри правоохоронної діяльності НГУ Київського інституту Національної гвардії України)
02:04:10 – Віктор Чупров (громадська організація “Експертний центр з прав людини)
2:24:51 – Сергій Дьома (старший військовий радник CIVIC)
2:42:45 – Олександр Кобзар (д.ю.н., професор, начальник факультету правоохоронної діяльності НГУ Київського інституту Національної гвардії України)
3:02:51 – Ольга Золотар (д.ю.н., старший науковий співробітник, зав. науковим сектором прав і безпеки людини в інформаційній сфері НДІ інформації, безпеки і права НАПрН Украіїни)
3:16:43 – Надія Христинченко (д.ю.н., професор, професор кафедри безпеки та правоохоронної діяльності Західноукраїнського національного університету)
3:34:43 – Дмитро Хом`яков (начальник науково-дослідної лабораторії проблем права воєнної сфери науково-дослідного центру Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка)
3:45:53 – Сергій Тарасов (кандидат військових наук)
4:05:57 – Марина Кобець (к.ю.н., старший дослідник, заступник начальника відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності Державного науково-дослідного інституту МВС України)
4:21:48 – Надія Чудик-Білоусова (к.ю.н., доцент, професор кафедри трудового, земельного та господарського права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова)
4:39:11 – Інна Остапенко (к.ю.н., доцент кафедри правового забезпечення військового факультету фінансів і права Київського національного університету імені Тараса Шевченка)
4:47:31 – Марія Тарнополова (ад’юнкт штатний науково-організаційного відділення Військового інституту Київського національного університету імені Т. Шевченка)
5:02:45 – Денис Севост’яненко, ад’юнкт штатний науково-організаційного відділення Військового інституту КНУ ім. Тараса Шевченка
5:12:39 – Аліна Первак (курсант 4 курсу ВІ КНУ ім. Т. Шевченка)