11.10.2019

Науково-практична конференція «Правова доктрина, правоутворення та правозастосування: проблеми зв’язку та шляхи розвитку».

Науково-практична конференція зареєстрована у Державній науковій установі УкрІНТЕІ – посвідчення про реєстрацію науково-технічного заходу №517 від 02.10.2019 р.

Правова доктрина, правоутворення та правозастосування: проблеми зв’язку та шляхи розвитку : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (Харків, 11 жовт. 2019 р.) ; Наук.-дослід. ін-т публ. політики і соц. наук. Харків: НДІ ППСН, 2019. 168 с.

Завантажити збірку тез доповідей…

 

 

ЗМІСТ

БАГРІЙ В. А. Поняття права працівників на відпочинок

БЕЗУСИЙ В. В. Підходи до визначення видів форм соціального захисту державних службовців в Україні

БІЛА В. Р. Щодо сутності та змісту організаційних форм публічного адміністрування

БРУСАКОВА О. В. Правові засади реалізації адміністративно-правового статусу авіаційним персоналом в Україні

ВАХРУШЕВ О. В. Типова обстановка службової недбалості у криміналістичній характеристиці злочину

ВІЖУНОВ О. В. Підходи до розуміння «особа з інвалідністю»

ВІННІК С. О. До проблеми вдосконалення кадрової політики у сфері здійснення нагляду і контролю за підприємницькою діяльністю

ГАЄВИЙ В. В. Умови відповідальності роботодавця за заподіяну моральну шкоду працівнику

ЕПЕЛЬ О. В. Захист конституційних соціальних прав людини і громадянина у Бельгії

ЖУРАВЕЛЬ Я. В. Межі адміністративно-правового статусу органів виконавчої влади в Україні

ІВАНОВ А. В. Специфіка змісту інформаційно-правового забезпечення господарських процесуальних відносин в Україні

ІНШИН М. І. Специфіка механізму реалізації права працівників на відпочинок та характеристика його складових

КАЙДА Н. Я. Теоретико-правова характеристика адаптації трудового законодавства України до законодавства ЄС

КАЙЛО І. Ю. Теоретико-правова характеристика нагляду за дотриманням трудового законодавства України

КИРИЧЕНКО Т. М. Історичні передумови розвитку законодавства про відшкодування моральної шкоди

КОШИКОВ Д. О. Правоохоронні органи як суб’єкти реалізації державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки держави

КРУГОВА С. С. Специфіка конституційних та законодавчих засад забезпечення рівності прав і свобод жінок та чоловіків у Данії

КУЗЬМЕНКО В. В. Загальнотеоретична характеристика правового звичаю у системі джерел трудового права України

КУЦЕВИЧ А. А. Загальнотеоретична характеристика правової природи механізму звільнення державних службовців

ЛУБЯНА К. А. Теоретико-правова характеристика тактики діяльності адвоката у спрощеному позовному провадженні: поняття та зміст

МАЛЮГА Л. Ю. Види практичних проблем соціального законодавства в умовах євроінтеграції України та їх характеристика

МАСЛОВА Н. Г. Щодо протидії кримінальному радикалізму на глобальному та національному рівнях

МУЛЯР Г. В. Сутність медичної допомоги у контексті реалізації та дотримання конституційних прав громадян

НОСАЧ А. В. Сепаратизм як пряма загроза територіальній цілісності України

ОЛІЙНИК С. Д. Польський досвід правового регулювання трудової дисципліни: характерні риси

ПАВЛІЧЕНКО О. В. Особливості правового регулювання соціального захисту жінок в Україні

ПАЦКАН В. В. Співробітництво Рахункової палати України у рамках ІНТОСАІ

ПИЛИПЧУК Н. П. Cистема міжнародних стандартів права на відпочинок (відпустку)

РЕУЦЬКОВ О. Г. Специфіка атестації працівників поліції

РОГОЗІННІКОВА К. С. Окремі аспекти формування системи суб’єктів адміністративно-правової охорони податкових відносин

САЗОНОВ В. В. Стан нормативно-правового забезпечення економічної безпеки України

САЙНЕЦЬКИЙ О. П. Поняття і сутність інкорпорації законодавства  щодо соціального забезпечення

СІТАР Д. В. Роль принципів у формуванні системи  повноважень публічної адміністрації

СОКУРЕНКО Л. В. Теоретико-правові основи сучасного стану правового регулювання інформаційної безпеки у господарському судочинстві

ТАНЬКО А. В. Становлення концепції забезпечення прав і свобод людини в адміністративно-правовому полі української держави

ТАРКАН О. М. Криміналістичний аналіз предмета прийняття обіцянки, пропозиції або одержання неправомірної вигоди службовими особами органів поліції

ТЕРПЕЛЮК Є. В. Суб’єктивна оцінка винним об’єктивних ознак вчинюваного злочину та принципи кримінального права України (питання співвідношення)

ТРУБА Р. М. Загальнотеоретична характеристика специфіки структури адміністративно-правового статусу Державного бюро розслідувань

ХАЛИМОН С. І., ПАСТУШЕНКО Д. В. Оперативно-розшукове документування злочинної діяльності на державному кордоні: проблеми та перспективи

ХОВПУН О. С. Особливості реалізації адміністративних процедур у сфері фармації