10.12.2021

10 грудня 2021 року  з нагоди відзначення 73 річниці проголошення  Генеральною Асамблеєю ООН  Загальної декларації прав людини відбулась
II
Всеукраїнська науково-практична конференція
«ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ»

ПЕРЕГЛЯНУТИ ЗБІРКУ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ (PDF / DOC)

Науково-практична конференція зареєстрована у Державній науковій установі УкрІНТЕІ – посвідчення про реєстрацію науково-технічного заходу № 944 від 25 листопада 2021 року.

Організатори конференції:
Науково-дослідний інститут публічної політики і соціальних наук
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
Пенітенціарна асоціація України
Кримінологічна асоціація України
Союз юристів України
Харківський університет
Юридичний факультет Західноукраїнського національного університету
«Харківський авіаційний інститут» (кафедра права)
Льотна академія національного авіаційного університету (кафедра права та правового регулювання авіаційної діяльності)
Кіровоградський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській областях
Науково-дослідний інститут соціальної безпеки, політики, права, фінансів та бізнесу

Метою заходу є об’єднання зусиль науковців і практиків задля вирішення актуальних питань прав людини в Україні, а також опрацювання пропозицій по вдосконаленню законодавства та практики його застосування у цій сфері.

В роботі конференції прийняли участь правознавці, юристи-практики, представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, аспіранти (ад’юнкти), магістри, студенти (курсанти).

Секції конференції:
Секція 1. Міжнародна та національна системи захисту прав людини: питання функціонування.
Секція 2. Права і свободи людини: соціально-гуманітарний аспект.
Секція 3. Проблеми теорії та практики реалізації прав людини в Україні в приватноправовій сфері.
Секція 4. Державна влада, публічне управління та адміністрування і права людини.
Секція 5. Права і свободи людини в системі кримінальної юстиції в Україні.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ЗБІРКУ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ