Статус публікації (30.09.2022)

“Теоретичні та прикладні проблеми судової експертизи і криміналістики”

Автор
Назва тез доповідіДата надходження до редакціїСтатус
Воліков Т.А.Залучення спеціаліста до проведення окремих слідчих (розшукових) дій при розслідуванні кримінальних правопорушень проти власності09.09.22прийнято до друку
Чаплинський К.О.Особливості застосування спеціальних знань у кримінальних провадженнях щодо зловживань в сфері нерухомості09.09.22прийнято до друку
Мельник С.В., Грецьких О.В.Бачення Закону України «Про зброю» в сучасних умовах09.09.22прийнято до друку
Андронов К.Ю., Гуренко Є.В.Проблематика контролю релоадінгу та шляхи їх вирішення09.09.22прийнято до друку
Барков С.Є.Адерматогліфія як аномалія розвитку папілярних візерунків09.09.22прийнято до друку
Бичков С.О.Особливості проведення огляду та вилучення окремих серверних комп’ютерних систем зберігання даних09.09.22прийнято до друку
Бушмін В.О., Царинний Є.О.Специфіка судової транспортно-товарознавчої експертизи транспортних засобів, ввезених з-за кордону09.09.22прийнято до друку
Долженко Л.Ю.Актуальність криміналістичного обліку осіб за голосом та мовленням09.09.22прийнято до друку
Кокорін О.В., Самойлова О.Ф.Особливості деформації особистості судового експерта та шляхи її подолання09.09.22прийнято до друку
Косміна Н.М.Проблемні питання екологічного стану в Україні09.09.22прийнято до друку
Лозова С.М.Особливості вилучення та упакування нарковмісних рослин09.09.22прийнято до друку
Макарук К.Є.Особливості захисту графічних зображень09.09.22прийнято до друку
Матарикіна О.В.Особливості призначення судової молекулярно-генетичної експертизи при розслідуванні за фактами виявлення невстановленних трупів 09.09.22прийнято до друку
Хлівняк О.М.Чоловічий та жіночий почерк: відмінності та особливості09.09.22прийнято до друку
Гусєва В.О.Щодо визначення чинників, які негативно позначаються на ідентифікації особи за ознаками зовнішності під час розслідування20.09.22прийнято до друку
Кікінчук В.В., Мішина К.Г.Призначення судових експертиз при розслідуванні вбивств, учинених засудженими в місцях позбавлення волі20.09.22прийнято до друку
Перлін С.І.Щодо впровадження положень цифрової криміналістики до структури криміналістичної техніки в Україні20.09.22прийнято до друку
Степанюк Д.Р.Становлення та розвиток криміналістичного ДНК-аналізу20.09.22прийнято до друку
Степанюк Р.Л.Актуальні проблеми експертно-криміналістичного забезпечення розслідування воєнних злочинів у сучасний період 20.09.22прийнято до друку
Гріда В.В., Семененко Є.П.Переваги та недоліки способів індивідуального захисту органів слуху стрільця20.09.22прийнято до друку
Куча М.С., Вдовиченко О.Л.Особливості поводження з вибуховими матеріалами під час огляду місця події 20.09.22прийнято до друку
Данець С.В., Меркулов К.В.Вплив зносу малюнка протектора коліс транспортних засобів на механізм ДТП20.09.22прийнято до друку
Кожевніков О.А.Залучення спеціаліста у галузі портретної експертизи на окремих етапах OSINT розслідувань29.09.22прийнято до друку
Пчолкін В.Д., Мурадли А.І.Окремі аспекти призначення та проведення судових експертиз в ході розслідування кримінальних правопорушень, що вчиняються у сфері виробництва споживчих товарів29.09.22прийнято до друку
Щербаковський М.Г.Слідчі та експертні помилки, що обумовлюють недопустість експертного висновку29.09.22прийнято до друку
Корж В.П. Проблеми криміналістичного забезпечення розслідування злочинів в умовах реформування кримінального та кримінального процесуального законодавства29.09.22прийнято до друку
Грищенко М.В.Окремі аспекти застосування біографічного методу під час проведення психологічного дослідження у цивільному процесі29.09.22прийнято до друку
Давиденко І.А.Особливості діяльності Харківського НДЕКЦ МВС в умовах військового часу29.09.22прийнято до друку
Завдов’єва І.Г.Про професійні якості судового експерта29.09.22прийнято до друку
Глобенко Г.І.До питань використання спеціальних знань у кримінальному процесі України29.09.22прийнято до друку
Строк І.А.Призначення судових експертиз під час розслідування злочинів, вчинених проти життя та здоров ̓ я особи29.09.22прийнято до друку