Статус публікацій

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття» (20.11.2020 р.)

Автор
Назва тез доповідіДата надходження до редакціїСтатус
Кузніченко_С.О.Народовладдя та надзвичайні правові режими04.11.2020прийнято до друку
Почанська_О.С.Сучасний стан адміністративно-правового забезпечення культурних прав і свобод громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні05.11.2020прийнято до друку
Данильченко_Ю.Б.Морально-психологічні риси як ключова складова кримінологічного портрету особи-терориста05.11.2020прийнято до друку
Музичук_О.М.До проблеми класифікації контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні06.11.2020прийнято до друку
Музичук_Е.О.Якість вищої юридичної освіти06.11.2020прийнято до друку
Слинько_Д.В.Розвиток процесуального права на Українських землях у середині XVII - кінці XVIII століття08.11.2020прийнято до друку
Салманова_О.Ю., Татаренкова_О.А.Щодо удосконалення положень закону України «Про Національну поліцію» в частині застосування превентивних поліцейських заходів08.11.2020прийнято до друку
Казанчук_І.Д., Топчій_А.О.Проблемні аспекти правового забезпечення нормотворчої функції органів публічного адміністрування в Україні08.11.2020прийнято до друку
Резанов_С.А.Організаційно-правові засади притягнення до адміністративної відповідальності за неправомірне керування транспортними засобами, щодо яких порушено обмеження встановлені митним кодексом України09.11.2020прийнято до друку
Калєніченко_Л.І.Місце і роль Національної поліції України у механізмі реалізації юридичної відповідальності09.11.2020прийнято до друку
Filipenko_N., Bublikov_A. As for determination of certain stages of preventive forensic expert activity09.11.2020прийнято до друку
Бахаєва_А.С.Проблемні аспекти застосування собак-поводирів в Україні11.11.2020прийнято до друку
Васильєва_Л.А., Корній_Н.С.Інтенціональна правосвідомість людини публічної як позитивна свобода 11.11.2020прийнято до друку
Simonovych_D.V.Regarding the Issue of Correcting Errors in Court Decisions (Criminal Procedural Aspect)11.11.2020прийнято до друку
Шестак_Л.В.Проблеми взаємодії органів ювенальної юстиції та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення окремих прав неповнолітніх, які перебувають у конфлікті із законом12.11.2020прийнято до друку
Степанюк_Д.Р.Деякі проблеми організації та проведення місцевих виборів за новим виборчим кодексом України12.11.2020прийнято до друку
Лисаченко_Г.Г.Суб'єкти публічного права у приватноправових відносинах12.11.2020прийнято до друку
Браун_А.А.Притягнення до відповідальності за міжнародні злочини: наднаціональний рівень12.11.2020прийнято до друку
Соломаха_Д.В.Структура військового права України12.11.2020прийнято до друку
Зозуля_О.І.Про суб’єкта призначення та звільнення директора НАБУ і директора ДБР13.11.2020прийнято до друку
Кириченко_О.Ю.Оновлення поглядів на підстави та зміст адміністративної відповідальності13.11.2020прийнято до друку
Мітько_Н.В.Інформаційне забезпечення в експертній діяльності України13.11.2020прийнято до друку
Найда_В.О.До питання про взаємодію поліції з віртуальною громадською спільнотою14.11.2020прийнято до друку
Проценко_О.П., Жидко_М.Є.Манери поведінки у морально-правовому полі соціальної взаємодії 15.11.2020прийнято до друку
Соловйова_О.Є. Надання потерпілим інформації як сприяння доказуванню вчинення кримінального правопорушення16.11.2020прийнято до друку
Грищенко_М.В., Яковець_І.С.Необхідність врахування погашеної судимості під час складання оцінки ризиків працівниками пробації16.11.2020прийнято до друку
Зайцева_А.Ю.Міжнародні та злочини міжнародного характеру: проблеми співвідношення понять 16.11.2020прийнято до друку
Орлов_Ю.В.Кримінологічний аналіз індикативних ментальних загроз глобальному розвитку16.11.2020прийнято до друку
Кухарєв_О.Є.Визнання заповіту недійсним як спеціальний спосіб захисту прав спадкоємців16.11.2020прийнято до друку
Шабельніков_С.К.Концепція розвитку кримінологічного законодавства України: модель стратегічно-цільового компоненту16.11.2020прийнято до друку
Турута_О.В.Нормативне регулювання штучного інтелекту в Європі17.11.2020прийнято до друку
Романюк_В.В.Щодо належного суб’єкта проведення огляду місця події18.11.2020прийнято до друку
Голуб_В.М.Необхідність забезпечення інтегрування біженців в українське суспільство. Врахування досвіду Харківської області щодо вдосконалення цієї роботи18.11.2020прийнято до друку
Гулаткан_С.В.Нові касаційні фільтри Цивільно-процесуального кодексу України18.11.2020прийнято до друку
Хитра_І.Я.Роль приватних осіб у системі суб’єктів адміністративного права18.11.2020прийнято до друку
Степаненко_Т.ВДо питання запровадження інституту групових позовів в цивільному судочинстві України18.11.2020прийнято до друку
Комишнюк_Ю.О.Проблеми розслідування фінансових злочинів18.11.2020прийнято до друку
Лазукова_О.В.Спеціальне кримінальне провадження щодо осіб, які переховуються від органів досудового розслідування з метою уникнення від кримінальної відповідальності на тимчасово окупованій території19.11.2020прийнято до друку
Корнієнко_В.В.Криміналістична характеристика економічних злочинів у сфері банківської діяльності19.11.2020прийнято до друку
Зозуля_І.В.Стан і перспективи проєкту Концепції розвитку юридичної освіти19.11.2020прийнято до друку
Суржан_Б.П.Дисциплінарна відповідальність судового експерта: законодавчі перспективи19.11.2020прийнято до друку
Бровченко_Т.І.Строк дії установчих документів19.11.2020прийнято до друку
Кірін_Р.С.Поняття «стажування» у судово-експертній діяльності19.11.2020прийнято до друку
Завальний_М.В.Поліція охорони як суб’єкт надання охоронних послуг19.11.2020прийнято до друку
Бригадир_І.В.Організаційно-правові механізми забезпечення екологічної безпеки в галузі автомобільного транспорту в Україні: проблеми та перспективи19.11.2020прийнято до друку
Галкіна_О.М.Становлення і розвиток вітчизняного законодавства про охорону здоров’я громадян від наслідків споживання тютюну19.11.2020прийнято до друку
Панова_І.В.Реформування інформаційного законодавства: від інформатизації до цифровізації19.11.2020прийнято до друку
Голубов_А.Є.До питання уведення юридичної відповідальності за відмову у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення19.11.2020прийнято до друку
Чорноус_О.В.До питання правового регулювання поняття «віддалене робоче місце»19.11.2020прийнято до друку
Яценко_В.П.Щодо питань реформування адміністративного законодавства України19.11.2020прийнято до друку
Matvieieva_A.Ukraine's place in the international transportation market19.11.2020прийнято до друку
Ященко_А.М.Засоби державного реагування на прояви незаконного збагачення у загальній системі протидії корупції19.11.2020прийнято до друку