Статус публікацій

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття» (19.06.2020 р.)

Автор
Назва тез доповідіДата надходження до редакціїСтатус
Кошиков_Д.О.Адміністративно-правові засади застосування форм реалізації державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки28.05.2020прийнято до друку
Брусакова_О.В.Загальна характеристика державного регулювання в галузі авіаційного транспорту28.05.2020прийнято до друку
Литвинов_О.М., Гладкова_Є.О.Онтологія кримінологічного знання: на шляху до нового усвідомлення29.05.2020прийнято до друку
Бдайцієва_Х.М.Використання слідів дактилоскопічного походження в процесі доказування по кримінальному провадженні01.06.2020прийнято до друку
Червякова_О.В.Проблеми та наслідки визнання Україною юрисдикції міжнародного кримінального суду01.06.2020прийнято до друку
Шелевер_Н.В.Місце та значення принципу справедливості у конституційному праві01.06.2020прийнято до друку
Панасюк_О.В.Щодо класифікації адміністративних стягнень01.06.2020прийнято до друку
Коробко_О.Ю.Становлення та розвиток адвокатури у Великобританії02.06.2020прийнято до друку
Павликівський_В.І.Кримінальна відповідальність за використання спеціальних технічних засобів отримання інформації та конституційне право людини на свободу слова та поширення інформації02.06.2020прийнято до друку
Будник_Л. А.Принципи податкового права: зміст і класифікація02.06.2020прийнято до друку
Василюк_Т.В.Інститут цивільної відповідальності суддів в зарубіжних країнах03.06.2020прийнято до друку
Корчинський_В.Р.Інститут відсторонення суддів від посади в зарубіжних країнах03.06.2020прийнято до друку
Худоб'як_Д.Я.Правовий статус префекта: світовий досвід та перспективи для України03.06.2020прийнято до друку
Кіндюк_Б.В.КК Республіки Литви 2000 р., КК України 2001 р.: аналіз норм відповідальності за злочини в сфері незаконного обігу наркотичних речовин04.06.2020прийнято до друку
Сокальський_С.П.Щодо загальної державної дактилоскопічної реєстрації04.06.2020прийнято до друку
Решетнікова_С.Б.Проблема досягнення балансу інтересів при отриманні антимонопольними органами конфіденційної інформації04.06.2020прийнято до друку
Позняк_Я.С.Критерії пропорційності втручання у права особи під час кримінального провадження відповідно до практики Європейського суду з прав людини04.06.2020прийнято до друку
Самойлова_О.Ф., Дікевич_К.Г.Відновлення ветхих документів04.06.2020прийнято до друку
Хижняк_А.С.Інноваційне впровадження нових діагностичних завдань в комплексній експертизі в дактилоскопічному дослідженні сфальсифікованих відбитків пальців рук05.06.2020прийнято до друку
Веретун_Г.С., Береговець_Я..Б.Актуальність впровадження загального дактилоскопіювання населення України05.06.2020прийнято до друку
Калєніченко_Л.І.Юридична відповідальність у публічному та приватному праві07.06.2020прийнято до друку
Слинько_Д.В.Основні принципи установчого процесу07.06.2020прийнято до друку
Патлачук_В.Н.Основні положення Проекту закону від 30.06.2010 р. «Про внесення змін до конституції Республіки Польща 1997 р.»07.06.2020прийнято до друку
Сирота_О.О.Судова товарознавча експертиза на захисті інтелектуальної власності08.06.2020прийнято до друку
Патлачук_О.В.Наукові підходи до методології юридичної техніки природоохоронного законодавства08.06.2020прийнято до друку
Темник_І.М., Колісник_Н.І.Взаємодія дактилоскопічного обліку експертної служби МВС України з правоохоронною системою зарубіжних країн09.06.2020отримано
Воробйова_Н.В., Гапченко_К.О.Взаємодія експертних установ із слiдчими органами при проведенні судово-почеркознавчих експертиз10.06.2020прийнято до друку
Зубцова_Л.С.Особливості проведення окремих слідчих дій при розслідуванні фальшивомонетництва10.06.2020прийнято до друку
Русова_О.Л.Особливості підготовки порівняльного матеріалу при призначенні судово-почеркознавчих експертиз рукописних записів, в основі яких лежить латинський алфавіт11.06.2020прийнято до друку
Романюк_В.В.Чи замінить слідчий дізнавача під час досудового розслідування кримінальних проступків?11.06.2020прийнято до друку
Хлівняк_О.М.Історія формування судового почеркознавства11.06.2020прийнято до друку
Печерська_І.О.Судово-технічна експертиза документів в розслідуванні злочинів пов’язаних з підробкою грошових знаків України11.06.2020прийнято до друку
Коновальцева_О.С.Потенціал можливостей та перспективи використання анатомічних особливостей будови зовнішнього вуха людини з метою ідентифікації особи12.06.2020прийнято до друку
Дзюбак_К.М.Відповідальність експерта у галузі права: чи передбачена вона процесуальним законодавством?12.06.2020прийнято до друку
Мельник_К. Ю.Забезпечення продуктивної зайнятості населення як стратегічне завдання української влади в сучасних умовах14.06.2020прийнято до друку
Новіченко_А.В.Державна міграційна служба України як суб`єкт протидії нелегальній міграції14.06.2020прийнято до друку
Страшко_О.П.Актуальні проблеми спадкового права14.06.2020прийнято до друку
Сівчук_І.П.Трансформація національної правової системи в контексті світової глобалізації14.06.2020прийнято до друку
Зозуля_О.І.Гарантії економічних і соціальних прав людини в умовах запобігання поширенню COVID-19 в Україні14.06.2020прийнято до друку
Рог_В.Є., Мелащенко_О.П.Статистичний аналіз. виявлення факторів, які обумовлюють стан та динаміку злочинності15.06.2020прийнято до друку
Кучеренко_Д.С.Понятійно-правове мислення у Давній Греції: онтологія понять і гілеморфізм Аристотеля15.06.2020прийнято до друку
Сідорова_А.О.Делегування повноважень з реєстрації авторського права на твір органам місцевого самоврядування15.06.2020отримано
Дорофеєва_Л.М.Здійснення ОРД митними органами: правові можливості та організаційна неспроможність15.06.2020прийнято до друку
Кузнєцов_Р.В., Стрілець_С.О.Пропозиції щодо уніфікованого підходу з визначення працездатності та справності механізмів замків та доцільність вирішення зазначених питань за умови надання на дослідження замка або лише його механізму16.06.2020прийнято до друку
Соломаха_Д.А.Публічне адміністрування забезпечення безпеки підприємницької діяльності в Україні: проблемні питання16.06.2020прийнято до друку
Maliarova_V. O. Some actual issues of offence prevention in Ukraine16.06.2020прийнято до друку
Максимів_Л.В.Участь спеціаліста при отриманні зразків для експертного дослідження: окремі аспекти17.06.2020прийнято до друку
Бондаренко_О.О.Окремі питання початку досудового розслідування17.06.2020прийнято до друку
Карпюк_С.В.Аналіз механізмів державно – правового забезпечення органів державної виконавчої служби України в умовах реформування системи примусового виконання рішень: дієві реформи чи знищення ДВС17.06.2020прийнято до друку
Іншин_М.І.Види та зміст переваг дистанційної зайнятості працівників в Україні17.06.2020прийнято до друку
Ломей_Д.В.Стандарти права працівника на професійну (службову) кар’єру в актах МОП17.06.2020прийнято до друку
Кайда_Н.Я.Загальнотеоретична характеристика адаптації трудового законодавства України до законодавства ЄС17.06.2020прийнято до друку
Казанчук_І.Д. Які перспективи для України у запозиченні досвіду європейського союзу в сфері природоохорони та раціонального природокористування?17.06.2020прийнято до друку
Нестеренко_О.В.Поняття та рівні територіальної оборони України17.06.2020прийнято до друку
Музичук_О.М.Щодо розуміння мети контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні17.06.2020прийнято до друку
Солонецький_І.І.Сутність поняття адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху17.06.2020прийнято до друку
Контимирова_В.В.Судово-експертні установи України у системі суб’єктів міжнародного співробітництва17.06.2020прийнято до друку
Вороний_О.О.Сутність та особливості корупції та організованої злочинності як об’єкту правоохоронного впливу17.06.2020прийнято до друку
Бурлака_Я.А.Процесуальний статус слідчого за законодавством деяких зарубіжних країн17.06.2020прийнято до друку
Музичук_Е.О.Сучасний стан розвитку туристичної сфери в Україні17.06.2020прийнято до друку
Пилипчук_Н.П.Специфіка та зміст міжнародних нормативно-правових актів, в яких регулюється право на відпочинок17.06.2020прийнято до друку
Іванов_А.В.Особливості сучасного стану забезпечення відповідності інформаційного законодавства України міжнародним стандартам у контексті інформаційно-правового забезпечення господарських процесуальних відносин17.06.2020прийнято до друку
Кругова_С.С.Зміст законодавчих засад забезпечення рівності прав і свобод жінок та чоловіків у Данії17.06.2020прийнято до друку
Ященко_А.М.Заходи кримінально-правового реагування на вчинення окремих категорій кримінальних правопорушень у зв’язку з впровадженням до КК України інституту кримінальних проступків18.06.2020прийнято до друку
Степанюк_Р.Л., Кікінчук_В.В.Напрями розвитку криміналістичного дослідження ДНК в Україні18.06.2020прийнято до друку
Перлін_С.І.Історія становлення та перспективи розвитку Харківського НДЕКЦ МВС України18.06.2020прийнято до друку
Сидоренко_Д.В.Права учасників кримінального провадження у ході проведення судової експертизи18.06.2020прийнято до друку
Корнієнко_В.В.Криміналістичне 3D-моделювання місця події18.06.2020прийнято до друку
Верьовкіна_Д.І.Щодо стану та перспектив реформування прокуратури України18.06.2020прийнято до друку
Шевчук_В.М.Проблеми формування та удосконалення окремих криміналістичних методик18.06.2020прийнято до друку
Зозуля_І.В.Відвід (самовідвід) в законодавстві України18.06.2020прийнято до друку
Юртаєва_К.В.Кваліфікація діянь осіб, що беруть участь у злочинах, вчинюваних злочинною організацією, в контексті змін до законодавчих актів України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою18.06.2020прийнято до друку
Комарницька_М.В.Співвідношення концепту «припинення трудових відносин» із суміжними правовими категоріями18.06.2020прийнято до друку