Статус публікацій

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття» (10.12.2019 р.)

Автор
Назва тез доповідіДата надходження до редакціїСтатус
Голубов_А.Є.Система кримінальної юстиції щодо дітей в Україні: питання структури06.11.2019прийнято до друку
Лукашевич_С.Ю.Синергетичні підвалини теорії запобігання злочинності06.11.2019прийнято до друку
Сіньова_Л.М.Диференційований підхід до визнання підходящої роботи в законодавстві України06.11.2019прийнято до друку
Салманов_О.В.Щодо індивідуального оцінювання роботи прокурора в часи реформування органів прокуратури08.11.2019прийнято до друку
Пархоменко_П.І.Деякі особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення, що стосуються «булінгу»14.11.2019прийнято до друку
Прудкий_Б.О.Нові умови державного фінансування політичних партій в Україні15.11.2019прийнято до друку
Ворушило_С.В., Цятковська_А.М.Проблеми запровадження законодавчої ініціативи народу20.11.2019прийнято до друку
Ткач_А.О.Сучасні проблеми реформування кримінальної юстиції щодо неповнолітніх27.11.2019прийнято до друку
Майор_О.О.Право і мораль як основні регулятори діяльності суддів29.11.2019прийнято до друку
Безпалова_О.І.Особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції29.11.2019прийнято до друку
Кириченко_О.Ю.Соціальний захист населення як об'єкт публічного управління01.12.2019прийнято до друку
Колокольна_Н.С.Закріплення дискримінаційних стереотипів щодо жінок на керівних посадах як фактор стримування соціального розвитку держави02.12.2019прийнято до друку
Вітренко_Л.Р.Проблеми захисту шукачів притулку в Україні02.12.2019прийнято до друку
Щербак_М.Ю.Взаємодія уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції із державними органами при здійсненні перевірок Е-декларування03.12.2019прийнято до друку
Кошиков_Д. О.Характеристика адміністративно-правових відносин у сфері реалізації державної політики щодо забезпечення економічної безпеки держави03.12.2019прийнято до друку
Головко_А.С.Поняття «виконавець кримінального правопорушення» у кримінальному законодавстві зарубіжних країн04.12.2019прийнято до друку
Вахрушев_О.В.Щодо криміналістичної класифікації службової недбалості04.12.2019прийнято до друку
Корнєв_О.В.Деякі особливості проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідуванняпорушення недоторканності житла 04.12.2019прийнято до друку
Перлін_С.І.Окремі напрями розвитку криміналістичної техніки у галузі дактилоскопії 04.12.2019прийнято до друку
Таркан_О.М.Структура криміналістичної характеристики прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовими особами органів поліції04.12.2019прийнято до друку
Мухай_А.А.Смертна кара як найсуворіший вид покарання04.12.2019прийнято до друку
Авдєєва_Г.К.Теоретичні та практичні аспекти забезпечення принципу змагальності під час залучення експерта у кримінальному провадженні05.12.2019прийнято до друку
Брусакова_О.В.Сутність та складові адміністративно-правового статусу авіаційного персоналу05.12.2019прийнято до друку
Паламарчук_А.Ю.Територіальні спори між державами: поняття та конкуренція юрисдикцій05.12.2019прийнято до друку
Гордеюк_А.О., Жук_Д.В.Особливості та перспективи розвитку франчайзингу в Україні05.12.2019прийнято до друку
Боровська_І.А., Затилюк_Г.А.Поділ юридичних осіб на юридичних осіб приватного та публічного права05.12.2019прийнято до друку
Федоренко_Т.М., Іскра_Т.О.Електронне урядування як ефективна форма організації державного управління06.12.2019прийнято до друку
Черняков_В.В.Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг: загальна характеристика06.12.2019отримано
Сирота_О.О.Визначення за допомогою судової експертизи відповідності характеристики товару коду Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності06.12.2019прийнято до друку
Волік_В.В., Беспалова_О.В., Беспалов_С.І.Формування поняття екологічної безпеки в міжнародному праві08.12.2019прийнято до друку
Гвоздій_В.А.Провідні тенденції адміністративно-правового забезпечення функціонування органів адвокатського самоврядування 08.12.2019прийнято до друку
Куварзін_О.С.Удосконалення системи розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги): аспекти інформаційної безпеки 08.12.2019прийнято до друку
Прохоров_К.О.Порушення порядку подання декларації про майновий стан і доходи військовими посадовими особами08.12.2019прийнято до друку
Терещук_В.В.Правовий статус суб’єктів публічного адміністрування сектору національної безпеки і оборони України 08.12.2019прийнято до друку
Шопіна_І.М.Система військового права України08.12.2019прийнято до друку
Khomina_S.L.Legal regulation of air transportation08.12.2019прийнято до друку
Яценко_В.П.Окремі питання пов’язані з розглядом справ про адміністративні правопорушення08.12.2019прийнято до друку
Кожакарь_І.Ю.Афтіскопія як дієвий метод ідентифікації особи09.12.2019прийнято до друку
Коваленко_М.В.Особливості проведення судової експертизи віконних блоків09.12.2019прийнято до друку
Немчин_О.І.Поняття роботоздатності та справності механізмів замків в трасологічні експертизі09.12.2019прийнято до друку
Каращук_О.О.Припинення правової охорони на географічне зазначення09.12.2019прийнято до друку
Семенюк_К.О.Правові аспекти розмежування плагіату від некоректної цитати в сферах вищої освіти та науки09.12.2019прийнято до друку
Сливка_І.Ю.Про доцільність направлення відмичок до замків на експертизу спеціальних технічних засобів09.12.2019прийнято до друку
Ціник_А.І.Огляд сучасних засобів контролю доступу на основі дактилоскопічної інформації09.12.2019прийнято до друку
Глянько_О.С.Захист персональних даних в соціальних мережах09.12.2019прийнято до друку
Зварич_Р.В.Проблематика виголошення судових вироків іменем Польської Республіки у Східній Галичині у 1918–1919 рр. 09.12.2019прийнято до друку
Семенова_М.В.Деякі проблемні питання щодо спрощення реєстрації фактів народження та смерті на тимчасово окупованих територіях09.12.2019отримано
Дорошенко_В.Деякі аспекти удосконалення чинного законодавства у сфері здійснення громадського контролю в Україні09.12.2019прийнято до друку
Шишка_О.Р.Правовий режим анатомічних матеріалів людини: деякі напрямки рекодифікації цивільного законодавства України09.12.2019прийнято до друку
Верьовкіна_Д.І.Чинники незаконного видобування бурштину (кримінологічний аспект)09.12.2019прийнято до друку
Автухов_К.А., Яковець_І.С.Значення міжнародних стандартів у процесі виконання кримінальних покарань09.12.2019прийнято до друку
Клепка_Д.І.Деякі аспекти вдосконалення інституту оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування09.12.2019прийнято до друку