Public Policy and Social Sciences Research Institute

– інноваційна науково-комунікативна платформа, яка забезпечує поєднання зусиль національної наукової спільноти та здатна сприяти вирішенню наукових, освітніх та організаційних завдань будь-якого рівня складності у галузях психології, соціології, економіки, політології, держави і права задля забезпечення розвитку науковців і освітян України та інших країн, розвитку територіальних громад, українського суспільства та держави.


Науково-дослідний інститут публічної політики і соціальних наук володіє можливостями та має честь запросити долучитися до здійснення широкого спектру діяльності (послуг) інноваційно-наукового характеру :
Науково-аналітична (експертна) діяльність та інформаційно-консультаційні послуги з питань науки та освіти
Наукометрічне та довідково-бібліографічне супроводження наукової діяльності, формування статистичної (соціологічної) та іншої наукової інформації
Організаційно-комунікативне та редакційно-видавниче супроводження наукової діяльності, послуги бренд-дизайну (веб-дизайну)
Організація (фасилітація) проведення наукових, грантових досліджень і заходів, консультативна, тренінгова діяльність