12.12.2019

 

Представник Public Policy and Social Sciences Research Institute Артем Голубов прийняв участь у роботі ІІ Харківського кримінального процесуального полілогу «Кримінальний процес: сучасний вимір та проспективні тенденції», присвяченого обговоренню актуальних питань застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Основні проблеми і тематичні напрями, яким була присвячена увага:

І. Теоретико-методологічні проблеми інституту заходів забезпечення кримінального провадження;

ІІ. Проблеми вдосконалення нормативного регулювання заходів забезпечення кримінального провадження;

ІІІ. Забезпечення прав та законних інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

ІV. Судовий контроль під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

V. Заходи забезпечення кримінального провадження в аспекті прецедентної практики Європейського Суду з прав людини.

Захід організовано за ініціативи та сприянням Кафедри кримінального процесу та Кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.